گروه شرکت های هامون بذر زرین؛ پیشرو در عرصه نهاده های کشاورزی

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

برنامه غذایی برنج

برنامه غذایی برنج

زمان مصرف

كود

میزان مصرف

(كیلوگرم یالیتردرهكتار)

نحوه مصرف

هدف از استفاده

در زمان كاشت یا قبل از رویش

کودکامل روزاسول0-61-12

کودکامل کریستافید10-50-10

یا فوکستر

10-20

در زمان كاشت یا همراه با علفكش‌های پیش رویشی

فراهم كردن فسفر و افزایش جوانه‌زنی

رشد/جوانه‌زنی

سینرگون 2000

میکروم

2

0/5

همراه با علفكش‌های پس رویشی

تحریك رشد

خوشه‌دهی/گل‌دهی

بیولایت

آمینوپلانت

میکروم

0/2

2

0/5

محلول پاشی همراه با قارچ كش‌ها

افزایش محصول و دانه‌بندی بیشتر

 

توصیه‌های اختصاصی

زمان مصرف

كود

میزان مصرف

(كیلوگرم یا لیتر در هكتار)

نحوه مصرف

بیماری كوتولگی زرد

زینک فست

1

محلول پاشی: در زمان جوانه‌زنی/گل‌دهی

كمبود همزمان مواد غذایی

میكروم

1

محلول پاشی: در زمان جوانه‌زنی/ گل‌دهی

  • در طول فصل رشد می‌توان از کود کمپلکس برنج، آمینوپلانت و ولگرو روی-مس به صورت محلول پاشی استفاده نمود.