هامون بذر زرین

وارد کننده کودهای آماده مصرف و انواع بذر اصلاح شده

بهاورشیمی

تولید کننده انواع سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی (فرمولاتور) و وارد کننده سموم آماده مصرف

توسعه فرآوری باگاس جنوب

تولید کننده کود های ارگانیک

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم گیاهی فرموله شده یا آماده مصرف

گروه شرکت های هامون بذر زرین

_

شرکت هامون بذر زرین در سال 1379 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های ککشاورزی مخصوصا انواع کود های ماکرو، میکرو، ارگانیک و نیز مواد بیولوژیک آغاز نمود و با توسعه دامنه فعالیت شرکت اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی را انجام داده و در این زمینه توسط یکی از شرکت های مشترک به نام زرین خوشه جنوب اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی می نماید.

شرکای تجاری و همکاران ما

_